Praca z oddechem

Pogłębianie oddechu: oddech brzuszny14:19
Wydłużanie wydechu13:44
Oddech naprzemienny oczyszczający13:21

Praca z ciałem

Praca z umysłem

Brak załączników
Brak załączników