Charakterystyka poziomów świadomości

Cztery perspektywy świadomości05:33
Diagnoza perspektywiczna05:10
Komunikacja międzypoziomowa07:29
Zasady platformowe06:07
Wsparcie przy pokonywaniu poziomów05:55
Samodzielne pokonywanie poziomów05:25

Perspektywa komunikacyjna

Perspektywa przekonań

Perspektywa emocji

Perspektywa gotowości

Korzystanie z poziomów świadomości
Brak załączników
Brak załączników