Zasady komunikacji

Składowe oraz warunki komunikacji05:17
Proces budowania wrażenia04:44
Percepcja jako ocena05:21
Błędy atrybucji05:18
Efekt hallo05:56
Efekt pierwszeństwa05:07
Błąd łagodności04:09
Błąd tendencji centralnej04:28
Bariery komunikacyjne09:02
Osie przestrzeni05:59
Model dramaturgiczny06:16

Mowa ciała

Budowanie zainteresowania i więzi

Sekwencja komunikacyjna
Brak załączników
Brak załączników