samoorganizacja Kursy

Znaleźliśmy 1 kurs dla Ciebie
Widok
Wszystkie poziomy

Samoorganizacja: life hacks

Zorganizuj swoje życie Jakiś czas temu, tuż po szkoleniu, podszedł …

250,00 

Samoorganizacja: life hacks

24 Lekcje
3.2 godziny
Wszystkie poziomy
Czego się nauczysz
Zasad i reguł organizowania skutecznej aktywności
Podstaw skutecznego zarządzania czasem i energią
Widzenia swojej aktywności w perspektywie projektowej
Narzędzi szybkiego zdobywania niezbędnej wiedzy
Technik strukturalizacji i gromadzenia wiedzy
Korzystania z samoorganizacyjnych narzędzi opartych na psychologii transpersonalnej
Zasad obowiązujących w pracy nad deformowaniem i formowaniem nawyków